Na een intake gesprek weten we wie uw bedrijf is en waar uw bedrijf voor staat. We gaan nu aan de slag om uw directe concurrenten te analyseren en na te gaan of uw meerwaarde wel voldoende duidelijk is.

Wie zijn uw concurrenten?

Belangrijk is om uw concurrenten ook te kennen en te weten via welke kanalen zij communiceren met de doelgroep.

Hoe verschilt hun boodschap met de uwe? Wat is hun sociaal media profiel? Waarom zijn zij in het sommige kanalen succesvol? Niet alleen kan u als bedrijf hier zeer interessante info uithalen, het biedt u ook een inzicht naar welk profiel van klanten zij het meest succesvol zijn.

Is uw boodschap nog actueel?

Binnen het marktonderzoek, testen we ook de kracht van uw boodschap bij het publiek. Is boodschap duidelijk voor de doelgroep of heeft deze nog nood aan finetuning?

Profiel opmaak van de ideale klant

Wanneer u een historiek kent als bedrijf, kan u vrij precies het profiel van uw doelgroep weergeven. Als nieuw bedrijf is dit minder evident. Daarom onderzoeken we welke doelgroep als startend bedrijf het meest relevant is.

Wanneer u meerdere profielen wil aanspreken zal uw boodschap telkens in de taal en stijl van elke doelgroep worden vertaald.

Hierbij aansluitend bekijken we of uw uitstraling als bedrijf nog beantwoord aan de hedendaagse verwachtingen alsook verder in de toekomst. Denk maar aan het gebruik van logo, lettertypes, briefhoofdingen, enz…

Sociaal Media profiel

Sociale media is een belangrijk onderdeel geworden voor de meeste mensen. Op deze sociale media delen vaak klanten hun ervaringen met andere mensen die een dergelijk product of dienst wensen aan te schaffen.

Sociale Media worden door bedrijven vooral gebruikt om aan brand building en brand awareness op te bouwen, niet zozeer om te verkopen. Volgens Google is de belangrijkheid van een merk medebepalend voor een betere ranking in 2021.

Daarom is het belangrijk de sociale media te gebruiken voor de verdere opbouw van een beter merkbekendheid.

Onderschat ook de kracht niet van sociale media. Door originele campagnes of evenementen kan een boodschap sneller verspreiden door de mensen zelf. Zowel een leuke als een minder leuke boodschap.

De perceptie die de klant heeft over uw bedrijf moet dan ook goed ogen. Eenzelfde uitstraling van uw website, is aan te bevelen op de verschillende sociale media. Herkenbaarheid van een merk duurt enige tijd, daarom best eenzelfde boodschap en uitstraling via deze kanalen.

Aanbevelingen

Afhankelijk van de gedefinieerde doelgroep(en) maken we de keuze van de meest efficiënte communicatiekanalen. Onze aanbevelingen worden gestaafd door het marktonderzoek, op basis van cijfer -en markt gegevens.

Het gehele onderzoek wordt in een rapport gegoten met bovenvermelde punten als ook onze suggesties en actiepunten. Dit rapport geeft tevens een budgettering op. Dit om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen behalen. 

Rapport online onderzoek  

Finaal wordt er een rapport opgesteld met bovenvermelde punten als ook onze suggesties en actiepunten. Dit rapport geeft tevens een budgettering op. Dit om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen behalen. 

Wil je graag weten wat een Online onderzoek kost?

envelopephonemap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram