[et_pb_section fb_built="1" _builder_version="3.22" da_is_popup="off" da_exit_intent="off" da_has_close="on" da_alt_close="off" da_dark_close="off" da_not_modal="on" da_is_singular="off" da_with_loader="off" da_has_shadow="on" da_disable_devices="off|off|off"][et_pb_row _builder_version="3.25" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat"][et_pb_column type="4_4" _builder_version="3.25" custom_padding="|||" custom_padding__hover="|||"][et_pb_text _builder_version="4.8.2" background_size="initial" background_position="top_left" background_repeat="repeat" hover_enabled="0" sticky_enabled="0"]

Privacyverklaring van Best WordPress Design (versie 20 april 2020)

 

Wie zijn wij?

Best WordPress design is een website, webshop ontwikkelaar. Wij zijn een Belgisch bedrijf en richten ons zowel naar de Europese, meer in het bijzonder naar de Belgische markt.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op iedere gebruiker van de website https://bestwordpress.design/ en al haar sub-sites (hierna “Website”) aangeboden door United Carshops Belux BV (handel drijvende onder de naam Best WordPress design), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9041 Oostakker, Schoonakker 13 (hierna “wij” of “ons” of “Bestwordpress design”), met ondernemingsnummer BE0836002319.  United Carshops Belux BV is eigenaar en beheerder van de Website.

Waarom hebben wij een privacyverklaring?

Vanwege de aard van ons bedrijf moeten we veel persoonlijke gegevens verwerken. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en alleen worden gebruikt waar nodig, verbinden wij ons ertoe de hoogste normen inzake privacy te handhaven. Vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe privacywet ‘AVG’ (Algemene Verordening Gegevensbescherming op 25 mei 2018 gebruiken wij uw persoonsgegevens enkel met in achtneming van deze wetgeving en zijn wij verplicht u te informeren over wat we doen met uw gegevens die wij via onze Website verzamelen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die ons wordt overgedragen via elektronische middelen of ten gevolge van een rechtstreeks bezoek aan onze kantoren of contact met een medewerker ter plaatse. Deze informatie kan zowel verzameld worden door middel van de invulformulieren op onze Website als via de informatie die u ons verstrekt via email of rechtstreeks naar aanleiding van een bezoek.

Houd er rekening mee dat wanneer u contact met ons opneemt via een ander elektronisch medium (zoals Facebook of Twitter), het privacy beleid van die websites voorrang heeft in geval van strijdigheden met deze privacyverklaring.

Waarvoor er persoonsgegevens verwerkt worden

Voor alle verwerkingen vragen wij u, als toekomstige of huidige klant van United Carshops Belux BV uw toestemming voor de verwerking van volgende gegevens of verwerken wij deze wanneer ze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en United Carshops Belux BV.

In het geval wij van u gegevens bekomen via de Website zullen alle verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren op basis van de rechtsgrond ‘toestemming’. Ingeval wij van u gegevens bekomen naar aanleiding van een overeenkomst die u met ons sluit is de verwerkingsgrond voor deze gegevens dan “de uitvoering van een overeenkomst”. 

In sommige gevallen kunnen andere rechtsgronden aan de basis liggen van het verwerken van persoonsgegevens.

Hierna lichten wij de doeleinden van gegevensverwerking toe als ook welke persoonsgegevens met betrekking tot dit doel worden gebruikt.

 

Wij verzamelen en verwerken voor hiernavolgende doelen de volgende persoonsgegevens:

 

  1. Om met u in contact te treden

 

Wanneer u via het contactformulier op onze website ons om informatie vraagt, verwerken wij van u volgende gegevens:

 

- Uw naam

- Uw voornaam

- Uw e-mail adres

- Uw telefoonnummer

- Eventueel uw bedrijfsnaam

- Reden waarom u met ons in contact wil treden

 

U geeft ons hiervoor expliciete toestemming.  Wij bewaren deze gegevens 1 jaar nadat wij er zeker van zijn dat uw vraag volledig is beantwoord. Dit om u sneller en gerichter te kunnen antwoorden wanneer u nadien opnieuw contact met ons opneemt.

 

  1. Om u onze nieuwsbrief toe te sturen

 

U kan zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Via uw account kunt u dit ook doorgeven. Via het portaal kunt u dit ook doorgeven. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Hiervoor verwerken wij van u volgende gegevens:

 

- Uw naam

- Uw voornaam

- Uw e-mail adres

- Uw telefoonnummer

 

U geeft ons hiervoor expliciete toestemming.  Wij bewaren deze gegevens tot zolang u ons te kennen geeft verder geen nieuwbrief meer te willen ontvangen.  Na het uitschrijven houden wij, omwille van bewijsredenen gedurende 1 jaar uw naam en voornaam en de datum van uitschrijven op onze nieuwbrief bij.

 

  1. Om met u een overeenkomst af te sluiten

 

Wanneer u besluit om door ons een website of webshop te laten bouwen, een revisie van uw bestaande website of webshop te laten uitvoeren of onderhoud aan uw nieuwe of bestaande website/webshop te laten gebeuren, verwerken wij van u volgende persoonsgegevens:

 

- Uw naam

- Uw voornaam

- Voorvoegsel

- Uw e-mailadres

- Uw telefoonnummer

- Uw adresgegevens

- Uw ondernemingsnummer

- Eventueel de gegevens van uw contactpersoon

- Uw domeinnaam

 

Deze gegevens verwerken wij u in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.  Wij bewaren deze gegevens gedurende de duur van de overeenkomst.  Na het einde van de overeenkomst worden de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verder bewaard.

 

  1. Om analyse te maken van websitebezoekers

 

Wanneer u onze website bezoekt, plaatsen wij cookies waarmee we een analyse van het gebruik van onze website maken, hiervoor verwerken wij volgende persoonsgegevens:

 

- IP-adres

 

U heeft ons hiervoor toestemming verleent wanneer u voor het eerst onze website bezoekt.  Deze toestemming kan u ten allen tijde intrekken of wijzigen.  Tenzij u uw toestemming voortijdig intrekt, wordt het IP-adres gedurende 30 dagen verwerkt.  Trekt u voordien uw toestemming in, dan wordt onmiddellijk de verwerking stop gezet.

 

  1. In het kader van conflictenbeheer

 

5.1.     Om onze verdediging en bewijsvoering in het kader van betwiste zaken op te stellen, verwerken wij van u volgende persoonsgegevens

 

- Naam en voornaam

- E-mail adres

- Telefoonnummer

- Adres

 

Wij beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang.  De gegevens worden gedurende en tot 2 jaar na de periode voor het instellen van betwistingen of rechtsvorderingen bewaard.  Deze gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders, rechtbanken, deskundigen en alle partijen waarop in het kader van dit doeleinde beroep op wordt gedaan.

 

 

- Naam en voornaam

- E-mail adres

- Telefoonnummer

- Adres

 

Wij beroepen ons hiervoor op ons gerechtvaardigd belang.  De gegevens worden bijgehouden tot wanneer volledige betaling werd bekomen.  Deze gegevens worden gedeeld met advocaten, gerechtsdeurwaarders en rechtbanken.

 

 

 

Waarom zijn sommige velden op formulieren verplicht in te vullen?

Om u op correcte wijze te kunnen contacteren, vragen wij altijd uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en issues waarover u informatie wenst. Zo kunnen wij uw vraag snel en eenvoudig beantwoorden. Alle andere informatie die u geeft is facultatief. Indien u de verplichte velden niet of incorrect invult, kan uw vraag mogelijks niet (volledig) beantwoord worden.

Nieuwe doeleinden

Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden, die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval zullen wij u contacteren per e-mail of via de website alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan onze privacyregels en om u de kans te bieden uw toestemming hiervoor te weigeren.

Statistieken en profilering

Wij houden geen statistieken bij over het gebruik van onze website

Minderjarigen

Wij zien erop toe dat de privacy van minderjarigen wordt beschermd en moedigt ouders aan om actief betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

De United Carshops Belux BV zal niet doelbewust of opzettelijk persoonlijke gegevens van minderjarigen verzamelen.

De United Carshops Belux BV moedigt minderjarigen aan, indien zij onze website bezoeken, hun ouders in te lichten over hun online-activiteit en hun mening te vragen vooraleer persoonlijke gegevens aan ons door te sturen.

Wie heeft toegang tot uw data?

Wij hebben toegang tot uw gegevens, wanneer dit nodig is om een verwerking uit te voeren zoals hierboven is beschreven. Wij geven uw data niet door aan derden zonder uw toestemming. Uw data wordt opgeslagen in ons CRM-systeem waartoe de toegang beperkt is en de nodige technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de veiligheid te garanderen. Personen die toegang hebben tot het CRM-systeem zijn gehouden tot confidentialiteit.

We kunnen uw informatie delen met de volgende partijen:

 

 

Reclame

Wij willen u graag informeren over onze aanbiedingen en nieuwe blogberichten. Dit doen wij op volgende manieren:

- per e-mail
- via sociale media

U kan op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame op volgende manier:

 

Locatiegegevens

Wanneer u onze website bezoekt, gaan we nooit trachten te achterhalen waar u zich op dat ogenblik bevindt.

 

Doorgifte aan andere organisaties of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is voor de goede werking van de website behoudens de uitzondering voor reclame van partners welke u onder de hoofding "Wie heeft toegang tot uw data" of wanneer we worden geconfronteerd met een wettelijke verplichting. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Bij een internetbezoek op onze website of gebruik van een digitale toepassing of app kunnen cookies, bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur (PC, laptop, smart Phone, tablet ed.) of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur.

De bezoeker van onze websites, apps of toepassingen kan het gebruik van deze cookies, bestanden en technologieën weigeren of toestaan, behalve voor de louter functionele cookies die nooit kunnen geweigerd worden. U kan ten allen tijde uw toestemming wijzigen.

Deze bestanden en technologieën kunnen bestaan uit cookies, web beacons of pixel tags, log files, instellingen en informatie op uw eindapparatuur en dergelijke

Een volledig overzicht van cookies vindt u in onze cookie policy.

Wij dragen er zorg voor dat de bestanden en technologieën die wij gebruiken geen virussen of andere schadelijke toepassingen bevatten. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide.

Sommige van deze cookies, bestanden en technologieën worden door derden geplaatst en beheerd en zijn onder meer nodig om informatie te delen via sociale media en/of bepaalde toepassingen mogelijk te maken op onze applicaties. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via onze website om geautomatiseerd gegevens te verzamelen, te verwerken en mogelijk te verrijken, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk.

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren.  Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, verwijzen wij naar het hoofdstuk over uw rechten.

U kan cookies op verschillende manieren beheren:

Er zijn verschillende manieren om de cookies te beheren die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt.

Bepaalde cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Houd er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van toekomstige cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van onze site.

  1. Cookie Consent Tool/Manager

U kunt de cookies beheren die op uw apparaat zijn ingesteld door de instellingen in de pop-up cookie-banner/cookie-tool te configureren. Strikt noodzakelijke cookies zijn onmisbaar, omdat ze zorgen voor de netwerkcommunicatie. U kunt ervoor kiezen om andere soorten cookies te accepteren of te weigeren, zoals cookies voor prestaties of taalvoorkeuren.

  1. U kunt ook de instellingen van uw webbrowser wijzigen om de cookies in of uit te schakelen. Houd er rekening mee dat als u uw browserinstellingen gebruikt om alle cookies te blokkeren, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot delen van onze Websites. Dit zijn de links naar de cookie-instellingen van de meest populaire browsers:

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. United Carshops Belux BV zorgt voor de gepaste technische en organisatorische maatregelen teneinde een veiligheidsniveau te garanderen wat de verwerking van de verzamelde gegevens betreft, dit in overeenstemming met de risico's die zich kunnen voordoen wat de verwerking van de gegevens betreft en aangepast aan de aard van de te beschermen gegeven

United Carshops Belux BV houdt rekening met de stand van kennis, de kosten en de aard, de strekking, de context en het doel van de verwerking alsook met de risico’s voor de rechten en vrijheden van betrokkenen.

Ingeval de persoonsgegevens die United Carshops Belux BV verwerkt geschonden zouden worden, zal United Carshops Belux BV snel handelen teneinde de oorzaak ervan te achterhalen, de schade te beperken en de situatie te verhelpen.

United Carshops Belux BV brengt de betrokkenen en/of de Gegevensbeschermingsautoriteit hiervan op de hoogte wanneer de wet hem/haar daartoe verplicht.

Wijzigingen aan de Privacy Verklaring

Wanneer onze website of de verwerkte persoonsgegevens wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

 

Wat zijn uw rechten?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet voor u als gebruiker van deze website een aantal rechten die, binnen bepaalde voorwaarden, kunnen worden ingeroepen. Hieronder vindt u een opsomming hiervan met een korte toelichting. Zoals reeds hierboven aangegeven kunnen deze rechten worden ingeroepen via de volgende kanalen:

 

Recht van inzage

Recht van inzage betekent eerst en vooral dat we u moeten informeren over wat er met uw gegevens gebeurt en dat we uw rechten moeten beschrijven. Welke informatie verzamelen we en waarvoor gebruiken we deze?”.

Daarnaast moeten we u op uw aanvraag een kopie van uw persoonlijke gegevens bezorgen. Wij hebben hiervoor een maand te tijd tenzij dit voor ons (technisch) onmogelijk is.  U ontvangt een exemplaar op eenvoudig verzoek via een van de bovengenoemde kanalen. Houd er rekening mee dat alleen het eerste exemplaar gratis is. Wij behouden ons het recht voor u te verzoeken ons een bewijs van uw identiteit voor te leggen (om te voorkomen dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan andere personen). We sturen u de informatie per e-mail, tenzij u specifiek om de informatie vraagt per post of wanneer een e-mail niet mogelijk is wegens technische omstandigheden.

Het is mogelijk dat bepaalde documenten persoonlijke gegevens van andere personen bevatten die dezelfde bescherming genieten als u. We moeten daarom bepaalde documenten anonimiseren, wat enige tijd kan duren. We zullen u altijd informeren als we niet binnen een maand aan het verzoek kunnen voldoen.

Recht op rectificatie (recht op correctie)

Als we in het bezit zijn van onjuiste of niet langer up-to-date gegevens, zullen we dit op eenvoudig verzoek aanpassen. In het geval dat we zelf vermoeden dat uw gegevens niet langer up-to-date zijn, kunnen we contact met u opnemen om dit te verifiëren.

Recht op vergetelheid

Wanneer u aan een van de onderstaande criteria voldoet, zullen we uw gegevens verwijderen. Uw e-mailadres en/ of telefoonnummer en/ of adres en/ of naam zal op een blacklist bewaard worden zodat ons systeem zal herkennen dat u niet langer wenst gecontacteerd te worden.

Omstandigheden waarin wij uw gegevens kunnen verwijderen:

 

Er zijn enkele specifieke situaties waarbij het verzoek tot wissen niet kan worden nagekomen. De meeste van deze situaties komen vaak voor in onze sector. De redenen om niet aan uw verzoek te kunnen voldoen, zijn een van de volgende:

 

Recht op beperking van verwerking

We zullen de verwerking schorsen of stopzetten in het geval dat:

 

Wanneer de beperking van verwerking niet langer een bestaansreden heeft, zullen we u de redenen van het opheffen van de beperking meedelen.

Recht op kennisgeving

Wanneer u zich beroept op de bovengenoemde rechten, met uitzondering van het recht op toegang, zullen we dit doorgeven aan elke ontvanger aan wie de persoonlijke gegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen met zich meebrengt. We zullen u op uw verzoek informeren over die ontvangers.

Recht op data-portabiliteit

Alle gegevens die u ons hebt verstrekt, die we verwerken op basis van toestemming en die we verwerken via geautomatiseerde middelen, worden op verzoek naar u of een andere controller (indien technisch mogelijk) in “leesbaar formaat” verzonden. Zo kunnen wij u een CSV, Excel, Word, ..-bestand van uw gegevens overhandigen of overdragen naar een andere partij die u aanduidt.

Recht op bezwaar

Wanneer we gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang of op basis van het uitvoeren van een taak van algemeen belang, kan u bezwaar aantekenen. We zullen uw bezwaar onderzoeken en de verwerking alleen voortzetten na onderzoek als we kunnen bewijzen dat we een juridische reden hebben om door te gaan met de verwerking. De conclusie van het onderzoek zal aan u worden meegedeeld.

Wanneer u bezwaar hebt tegen direct marketing op basis van gerechtvaardigd belang, zullen wij u niet langer direct marketing sturen, vanaf het moment dat wij uw verzoek ontvangen.

Intrekken van uw toestemming

Op elk moment kunt u uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens intrekken.

Er zijn echter twee uitzonderingen.

  1. Wanneer de verwerking van uw gegevens, ondanks dat u ons toestemming gaf voor de verwerking, steunt op een andere rechtsgrond zullen we uw gegevens binnen die rechtsgrond nog steeds verwerken.

 

  1. Intrekken van uw toestemming kan niet worden gebruikt om contractuele verplichtingen te omzeilen. Wanneer u uw toestemming intrekt, werkt deze alleen naar de toekomst toe en wordt alle eerdere verwerking als legaal beschouwd. Als de noodzaak om een contract uit te voeren aanwezig is, worden uw gegevens op die basis verder verwerkt.

U kan uw toestemming intrekken door ons te contacteren via:

 

Een officiële klacht indienen?

Als we niet in staat waren om uw verzoek optimaal te behandelen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de privacy commissie. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen  

Contactgegevens

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

envelopephonemap-markercrossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram