20% KORTING! voor snelle beslissers!

SEO Onderzoek

SEO of Search Engine Optimization onderzoek, gaan we vooral na hoe uw doelgroep zoekt op de search engine van Google. Welke trefwoorden zijn het meest relevant? Welke trefwoorden gebruiken uw concurrenten?

Is uw content SEO geoptimaliseerd?

Met andere woorden; bestaat uw content uit de juiste organische trefwoorden? Indien niet, is dit de eerste stap te ondernemen om uw content met meer organische trefwoorden te voorzien.

Trefwoord onderzoek

Voor dit onderzoek gaan we tevens ook de gebruikte trefwoorden van uw directe concurrenten analyseren. Welke trefwoorden bieden de grootste stroom in bezoekersaantallen bij uw concurrenten? Welke trefwoorden zijn relevant? Op welke trefwoorden is er de grootste concurrentie? Wanneer het gebruik van long-tail zoekwoorden en wanneer short-tail zoekwoorden?

De leesbaarheid van de teksten worden tevens onder de loupe genomen en aangepast waar ook nodig.

Het gebruik van backlinks is tevens ook relevant voor Google. Hoe meer websites naar uw website verwijzen des te relevanter voor Google. Zorg wel voor backlinks die relevant zijn met uw business. Aangekochte backlinks kunnen daarentegen meer schade berokkenen, dus zorg voor relevante backlinks.

Technische factoren in SEO

Binnen dit hoofdstuk bekijken vooral het gebruik van headers en omschrijvingen. Is de structuur overzichtelijk en duidelijk voor Google. Is er een duidelijke sitemap ook aanwezig?

Laadsnelheid webpagina’s

Laadsnelheid is een belangrijk onderdeel geworden voor de ranking van uw website binnen de Google index. De mate waarop uw website hoog scoort in de ranking van de Google Index is de relevantie van uw content als ook de laadsnelheid van uw webpagina’s. Laden uw pagina’s traag, dan wordt deze door Google als niet gebruiksvriendelijk beschouwt en zullen snellere webpagina’s een hogere ranking krijgen.

Websites die langer dan 5 seconden nodig hebben om te laden tot soms meer dan de helft van het aantal bezoekers de website verlaten. Dit noemen we dan de bounce rate. Hoe hoger de bouncerate, hoe lager de kans tot conversie.

Local search

Local search of lokale zoekopdrachten zijn bijzonder interessant als retail winkelpunt. Met de juiste instellingen binnen Google, zullen lokale zoekopdrachten eerder uw website als match krijgen.

Share This